ผู้ดูแลระบบและผู้เข้าสอบครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นสมาชิกระบบ TEPE Online เท่านั้น ในกรณีที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก หรือไม่แน่ใจว่ายังคงเป็นสมาชิกหรือไม่ กรุณาเลือกเมนู "สมัครสมาชิก"