ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงที่ไหนดี? รีวิวการเปิดบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงปี 2023

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับเช็ครีวิวได้ที่นี่ เปิดบัญชีที่ไหนดี ดอกเบี้ยสูง 2023

สารบัญ

เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2566 เปิดบัญชีออมสินออมทรัพย์กับธนาคารไหนดี ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ เราได้รวบรวมผลิตภัณฑ์บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงจากสถาบันการเงินทุกแห่ง เพื่อเป็นการแนะนำและรีวิวเบื้องต้น ไว้เป็นบัญชีฝากเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อย และไว้เป็นเงินสำรองไว้ใช้จ่าย หรือยามเกษียณในอนาคตได้ โดยติดตามได้ที่รายละเอียดและข้อมูล ดังต่อไปนี้

รีวิว บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ข้อเสนอที่ไหนดี ๆ 

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับบัญชีออมทรัพย์กสิกรไทย KBANK

การเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย นั้นถือว่าทำได้ง่ายมาก เพราะทางธนาคารมีช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยสำหรับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง K-eSavings นั้น จะมีรายละเอียดของดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากจำนวน 1 แสนบาทแรก จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงอยู่ที่ 1.50% ต่อปี และเงินฝากในส่วนที่เกินจาก 1 แสนบาทนั้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5% ต่อปี  หากสนใจก็สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงธนาคารไทยพาณิชย์ SCB

หากลูกค้าทำการเปิดบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ จะสามารถได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 1.50% ต่อปี สำหรับจำนวนเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท และในส่วนของเงินฝากที่เกินจาก 1 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.25% ต่อปี ซึ่งการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ บนแอพพลิเคชั่นออนไลน์ SCB EASY

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เปิดบัญชีออมทรัพย์ Savvy กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับจำนวนเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาท อยู่ที่ 0.5% ต่อปี จำนวนเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.5% ต่อปี ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกับจำนวนเงินฝากที่เกิน 1 ล้าน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 2% ต่อปี และในส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 0.5% ต่อปี

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับกรุงไทยออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง Next Saving

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยสูง Next saving กับธนาคารกรุงไทยเป็นบัญชีเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่แพ้ธนาคารอื่น ๆ เลย โดยให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 1.50% ต่อปี ในจำนวนเงินฝากที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และสำหรับในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปนั้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.50% หากสนใจก็สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของแอพ KrungthaiNEXT ได้ง่าย ๆ

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ธนาคารกรุงศรี

เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรี เหมาะกับผู้ที่มีเงินเก็บหรือเงินออมในจำนวนมาก ๆ เพราะทางธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยให้ทุกขั้นบันไดของจำนวนเงิน โดยออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงแบ่งเป็น ดอกเบี้ยเงินฝากสูง 1.5% สำหรับเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี สำหรับเงินฝาก 10,001-5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 0.7% ต่อปี สำหรับเงินฝากไม่เกิน 25 ล้าน ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี สำหรับเงินฝากไม่เกิน 50 ล้าน และในส่วนที่เกิน 50 ล้านขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูง 0.25% ต่อปี

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ธนาคารทหารไทยธนชาต

เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารทหารไทยธนชาต ไม่จำกัดจำนวนก็จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูง 1.5% ต่อปี  นอกจากนี้หากเปิดออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกับบัญชี ttb dream savings +0.25% ต่อปี ในระยะเวลา 6 เดือนแรกอีกด้วย ซึ่งจะมีการจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน สามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ของแอพพลิเคชั่นได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่นๆ

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับเปิดบัญชีออมสินออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน

เปิดบัญชีออมสินออมทรัพย์ กับธนาคารออมสินนั้นมีให้เลือกหลากหลายประเภท เรียกได้ว่าเป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยสูง โดยในการแนะนำนี้ เราจะแนะนำในส่วนของบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง Youth Savings ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีเงินออมไม่เยอะมาก โดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.50% หากเงินฝากน้อยกว่า 1 แสนบาท และเงินฝากส่วนเกินจาก 1 แสน จะได้รับดอกเบี้ยเงินมากสูง 0.25% ต่อปี

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

อีกหนึ่งผู้ให้บริการบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ที่เหมาะสำหรับผู้มีเงินออมไม่เยอะมากเช่นเดียวกัน ซึ่งทางธนาคารก็ได้เคลมไว้ว่าเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงที่สุดของสถาบันการเงินเลยเดียว โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ซึ่งหากลูกค้ามีเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5% ต่อปี และในส่วนที่เกินจาก 10,000 แต่ไม่เกิน 50,000 จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 2% ต่อปี ไม่เพียงเท่านี้ ในส่วนที่เกิน 50,000 ยังได้รับอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี แม้จะเป็นดอกเบี้ยแบบขั้นบันได แต่ก็ถือว่าสูงมากเลยทีเดียว

จะเห็นได้ว่าการเปิดออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2566 ของแต่ละธนาคารนั้น จะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ไม่เท่านั้น การเลือกออมเงินธนาคารไหนดอกเบี้ยสูง ที่ไหนดี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้า ว่าพอใจกับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงของธนาคารไหนมากที่สุด ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดที่เราได้บอกไว้นั้น เป็นเพียงกันแนะนำ เบื้องต้นเท่านั้น หากลูกค้าคนใดสนใจ สามารถติดต่อธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ทันที ทั้งนี้ก็ยังมีธนาคารที่ให้บริการทางช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกัน ยิ่งเพิ่มความสะดวกในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น