สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม

แนะนำเอกสารสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

ในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อบุคคลพรอมิสถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเอกสารสมัครพรอมิสนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณาผลการอนุมัติสินเชื่อเงินสดทันใจของท่านนั่นเอง และในวันนี้เราจะมาแนะนำเอกสารสำคัญที่ท่านจะต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสโดยจะประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับการจัดเตรียมบัตรประชาชนของผู้ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสนั้น ท่านจะต้องใช้เป็นบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นท่านจึงจะสามารถยื่นสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมมิตรได้

  • สมุดบัญชีธนาคาร

ในการสมัครสินเชื่อพรอมิสท่านจะต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับสมุดบัญชีธนาคารของท่าน เพราะในกรณีที่ท่านผ่านการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสท่านจะได้รับเงินโอนเข้ามายังบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

  • หนังสือรับรองเงินเดือน

สำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสนั้นท่านจำเป็นจะต้องจัดเตรียมเอกสารสมัครพรอมิสในส่วนของหนังสือรับรองเงินเดือน โดยหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน ซึ่งหากหนังสือรับรองเงินเดือนมีอายุเกินกว่าทำกำหนดอาจจะส่งผลให้การอนุมัติสินเชื่อพรอมิสของท่านไม่ผ่านการพิจารณา

ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสวงเงินให้กู้สูงไหม?

สำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดอย่างสินเชื่อพรอมิส เราเชื่อว่าหลายๆ ท่านอาจจะอยากทราบในส่วนของวงเงินให้กู้ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสอย่างแน่นอน เนื่องจาการสมัครสินเชื่อบุคคลพรอมิสถือได้ว่าเป็นสินเชื่ออนุมัติง่ายเหมือนกับสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต และยังมีดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่สูงมากนัก ด้วยเหตุนี้เองบริการสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสจึงค่อนข้างได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

วงเงินให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

ในส่วนของวงเงินให้กู้ผ่านการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคจากพรอมิสนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้

  • วงเงินให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสในกรณีที่ผู้กู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อพรอมิสและมีรายได้ประจำต่ำกว่า 30,000 บาทนั้นท่านจะได้รับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ และในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระยอดหนี้ของสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสที่ดีมาตลอดท่านจะสามารถขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารการสมัครใหม่อีกรอบ

  • วงเงินให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมมิตรในกรณีที่ผู้กู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้รับวงเงินอนุมัติผ่านการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 300,000 บาท โดยการพิจารณาวงเงินให้กู้ของสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์อย่างพรอมิสแอพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาเอกสารแสดงรายได้ประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสของท่านและเงื่อนไขของบริษัทอีกที

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินดูแลความสุขของชีวิต