เงื่อนไขการกู้ กรอ ประกอบด้วยอะไรบ้าง? พร้อมรายละเอียดเกณฑ์พิจารณาล่าสุด

กรอ คืออะไร กู้ กรอ ดีอย่างไร

ปัจจุบันที่การศึกษาเปรียบเสมือนเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงการประกอบอาชีพและหาเลี้ยงชีพในอนาคตสำหรับทุกคน แม้ว่ารัฐบาลจะยื่นมือเข้ามาพัฒนาการศึกษาด้วยการกำหนดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วง 12 ปีแรก ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3 แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าการศึกษาเพียงเท่านี้ก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ทำให้ผู้คนในสังคมพยายามขวนขวายตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนระดับที่สูงขึ้นก็อาจจะเกินกำลังสำหรับใครหลายคน ส่งผลให้คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้อย่างทั่วถึง ในปี 2566 หรือปี 2023 หากคุณเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเลย เนื่องจากทุกวันนี้คุณสามารถลงทะเบียนขอกู้เงินเพื่อการศึกษาผ่านกองทุนการศึกษาของรัฐบาลได้มากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตหรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่ากองทุน กรอ นั่นเอง โดยข้อดีของการกู้ กรอ ไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่ขาดแคลนเงินทุนทรัพย์หรือครอบครัวที่มีรายได้น้อยกู้เงินเรียนผ่านทุน กรอ เท่านั้น สำหรับใครที่สนใจอยากกู้ยืม กรอ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คุณก็สามารถขอกู้ กรอ ได้เช่นเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขและเกณฑ์พิจารณาว่าผู้ที่จะกู้ กรอ จะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรีจึงจะสามารถขอกู้ กรอ ได้ อีกทั้งสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการกู้เงินเพื่อการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีผ่านกองทุน กรอ คุณจะต้องศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศเท่านั้น ทางกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตหรือกองทุน กรอ จึงจะพิจารณานั่นเอง เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจกู้ กรอ เพื่อศึกษาต่อ คุณก็สามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขด้วยตัวเองผ่าน www.studentloan.or.th ได้เลย

กู้ กรอ ค่าครองชีพสามารถขอยืมได้ไหม

สำหรับใครก็ตามที่สนใจกู้ กรอ เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ปวส. อนุปริญญาหรอปริญญาตรีในสาขาที่กำหนด คุณก็อาจจะสงสัยว่าการกู้ กรอ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้ว คุณสามารถขอกู้เงินเพื่อเป็นค่าครองชีพในระหว่างที่คุณศึกษาต่อจากกองทุน กรอ ได้ไหม ซึ่งคำตอบก็คือคุณสามารถขอกู้ กรอ ค่าครองชีพได้เช่นเดียวกันกับกองทุนการศึกษาประเภทอื่น แต่มีเงื่อนไขว่าการกู้ กรอสำหรับค่าครองชีพจะพิจารณาวงเงินให้เฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือนรวมกันต่อปีค่อนข้างต่ำนั่นเอง ในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายเงื่อนไขดังกล่าวก็จะไม่สามารถขอกู้ กรอ ค่าครองชีพในช่วงระหว่างศึกษาได้นั่นอง

เอกสารขอกู้ กรอ มีอะไรบ้าง

อย่างที่ทราบดีว่าการกู้ กรอ ถือเป็นการขอสินเชื่อหรือการกู้เงินเพื่อการศึกษาจากภาครัฐประเภทหนึ่ง ผู้ที่ขอกู้ กรอ จึงจำเป็นจะต้องเตรียมเอกสารขอกู้ให้ครบถ้วน โดยเอกสารขอกู้ กรอ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ เอกสารของนักศึการผู้ขอกู้ กรอ เอกสารของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และส่วนสุดท้ายก็คือเอกสารรับรองรายได้ไม่ว่าจะเป็นของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือตัวนักศึกษาเองก็ตาม ซึ่งรายละเอียดของเอกสารขอกู้ กรอ เหล่านี้ คุณสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่คุณต้องการศึกษาต่อได้เลย