ลงทะเบียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษา (อัพเดทใหม่)

ทำความรู้จักกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

อย่างที่ทราบดีว่าตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยกำหนดไว้ว่าทุกคนในประเทศไทยจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องอย่างน้อย 12 ปี ซึ่งก็คือระดับชั้น ป.1-ม.3 นั่นเอง โดยในระหว่าง 12 ปีนี้ทางรัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนด้านการศึกษาส่วนหนึ่งเพื่อคอยช่วยเหลือผู้ปกครอง แต่ในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แน่นอนว่าสำหรับค่าเล่าเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นก็มักจะตามมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาทุกคนจะสามารถหาเงินมาจ่ายค่าเทอมในระดับชั้นมัธยมปลายหรือเรียนต่อปริญญาตรีนั่นเอง หากคุณเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนี้ที่สนใจอยากศึกษาเล่าเรียนต่อแต่คุณไม่มีทุนทรัพย์มากพอก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเลย เนื่องจากในปี 2566 หรือปี 2023 นี้ทางรัฐบาลได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาที่หลายคนเรียกสั้นๆว่า กยศ.และการกู้ กรอ นั่นเอง ยศ. ย่อมาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจอยากศึกษาเล่าเรียนต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถลงทะเบียนขอกู้เงินเรียนผ่านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษารวมไปถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในช่วงที่คุณกำลังศึกษาเล่าเรียนนั่นเอง ในส่วนของวงเงิน กยศ.และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการศึกษา ทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะพิจารณาวงเงินให้แก่นักเรียนและนักศึกษาทุกสาขาวิชาในวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 70,000 บาทต่อปีและสามารถขอกู้เงินเพื่อดำรงชีพได้ไม่เกินเดือนละ 2000 บาทในอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มต้นเพียงแค่ 0.75 บาทต่อปีเท่านั้น ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหาเงินกู้เพื่อการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว

คุณสมบัติของผู้ขอกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องมีอะไรบ้าง

เชื่อว่าผู้ที่สนใจอยากจะขอกู้เงินเรียนผ่านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หลายคนก็คงอยากจะทราบว่าทาง กยศ. กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอกู้ไว้อย่างไรหรือมีเกณฑ์ในการพิจารณาอะไรบ้าง อย่างที่ทราบดีว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. ถือเป็นกองทุนจากรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนสามารถกู้เงินเรียนได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์และมีรายได้ทั้งครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360000 บาทต่อปี ไม่ว่าคุณจะสนใจเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย ปวช. ปวท./ปวส. หรือในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาใดก็ตาม คุณก็สามารถเตรียมเอกสารของคุณมาลงทะเบียนขอกู้เงินเรียนต่อผ่านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เลย

การใช้หนี้ กยศ. หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร

สำหรับใครที่ลงทะเบียนและได้รับวงเงิน กยศ. เรียบร้อยแล้ว หลายคนก็คงจะสงสัยว่า การผ่อนชำระหรือใช้หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาามีข้อกำหนดอะไรบ้าง ในส่วนของการใช้หนี้ กยศ. ต้องบอกเลยว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เนื่องจากทาง กยศ. ให้เวลาคุณในการผ่อนชำระคืนหนี้นานถึง 15 ปีเลยทีเดียว ไม่เพียงแค่ระยะเวลาการใช้หนี้ กยศ.ที่ค่อนข้างนานเท่านั้น ทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษายังเปิดโอกาสให้บุคคลที่ใช้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษาเหล่านี้สามารถตั้งตัวและหารายได้หลังเรียนจบได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องผ่อนชำระในช่วง 2 ปีแรกนั่นเอง ซึ่งต้องชำระคืนด้วยแตกต่างจากเงินเยียวยาผู้สูงอายุที่ไม่ต้องชำระคืนนั่นเอง